Over ons

Tijdens de voorbereidingen van de drie keer dat wij de “Walk to the Tourmalet” hebben georganiseerd, hebben wij veel mensen gesproken die, nadat zij ontslagen waren uit het zieken huis na hun behandelingen, van mening waren dat het nazorgtraject beter aan zou moeten sluiten bij het herstelproces.

Dit komt omdat deze mensen in de ogen van de zorgverleners en de zorgverzekeraars genezen zijn, terwijl ze juist nog veel klachten hebben en het vertrouwen in hun lichaam een beetje zijn kwijtgeraakt.

Ook heeft de omgeving soms weinig begrip voor deze (ex) patiënten, zodat het hen moeite kost het leven weer te omarmen. 

Dit alles heeft ons doen besluiten Stichting NaZorg Westland op te richten, zodat wij deze mensen, het eerste jaar na hun ontslag uit het ziekenhuis, kunnen begeleiden aan de hand van drie pijlers: gezonde voeding, beweging en een goed gesprek.

Dit om mensen te helpen sterker te worden en de toekomst weer met vertrouwen tegemoet te kunnen zien.