Missie: Waar staan wij voor?

Wij staan voor optimale zorg en welzijn voor de Westlandse kankerpatiënt. De regionale cliëntondersteuners coachen de individuele cliënt in en rondom het behandelproces. Zij adviseren de cliënt naar een actief netwerk van regionale zorgverleners en ondersteunende activiteiten in het sociale domein. Tevens hebben zij contact met het ziekenhuis en de huisarts daar waar wenselijk is.

Visie: Waar gaan wij voor?

Over 3 jaar is Stichting Nazorg Westland een begrip in Westland. Zorgverleners in de ziekenhuizen in de regio, cliënten en aanbieders op het sociale domein kennen ons. Cliënten die te maken hebben met oncologie maken gebruik van onze diensten en voelen zich ontzorgd. Daarnaast ontzorgt NaZorg Westland instanties zoals huisartsen, ziekenhuizen en gemeenten. Zij hoeven minder zorg te verlenen als NaZorg Westland goed geïmplementeerd is in het Westland.